Rodos Nerededir, Kısa Bilgi

Rodos neresidir, Rodos hangi ülkededir, Rodos hakkında bilgi.

Ege Denizinde On iki Adanın en doğuda bulunanıdır. Güneybatı Anadolu kıyılarına uzaklığı 12 mildir. Yüzölçümü 1.412 km2, nüfusu 75.000’dir. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzunluğu 73, en geniş yeri takriben 19 km.’dir.
Adanın merkezi 30.000 nüfuslu, Rodos şehridir. Adayı boydan boya aşan Altaviros dağ sırasının en yüksek noktası 1.200 m.’dir.

Rodos Adası eski Yunan medeniyetine beşiklik etmiş yerlerden biridir; birçok şair, edip, filozofun yurdu olmuştur. Adada bulunan Apollo heykeli o zamanlar dünyanın yedi harikasından biri sayılıyordu, 1310’da Saint John Şövalyeleri adayı zaptettiler, 1522’de Kanunî Sultan Süleyman adayı alıncaya kadar iktidarda kaldılar.

Yıllarca Osmanlı İmparatorluğumun idaresi altında kalan ada 1911-12 İtalya Savaşında İtalyanların eline geçti, Dodekanes On iki Adanın merkezi oldu. 1935’ten sonra da adeta askeri bir hastane ve erzak deposu haline getirildi, İkinci Dünya Savaşından sonra, 1947’de yapılan antlaşma gereğince Müttefikler tarafından, İtalya’dan alınarak Yunanistan’a verildi.

Rodos Adasının ılımlı bir iklimi, ayrıca verimli bir toprağı vardır, çeşitli, iyi cins meyva, sebze yetişir. Bahçe tarımı, bağcılık yapılır. Başlıca tarım ürünleri portakalgiller, zeytin, tütün, üzümdür. Kıyılarında yapılan sünger avcılığı da önemli bir ihraç maddesini sağlar.