Robert Koch Kimdir, Hayatı

Robert Koch Hakkında Kısa Bilgi

robert_kochRobert Koch, çocukların kalabalık gruplarla toplanıp oyunlar oynadıkları Klausthal köyünde doğdu (Aralık 1843). Parlak bir başarıyla geçen ilk ye orta öğrenim yıllarından sonra Göttingen Tıp Fakültesi’ne yazıldı. Klausthal köyünde oyundan ayırdığı zamanları çevresini incelemekle geçirmekten hoşlanan Robert, fakültede kaldığı yıllar süresinde de ağır başlı tutumuyla arkadaşlarının alay konusu oluyordu-r Gerçekten de üniversitelilerin aralarında düzenledikleri eğlencelere o hemen hiç katılmıyor, günlerini fakülteyle yatıp kalktığı oda arasında geçiriyor, derslerinden başka bir şey düşünmüyordu. Durmadan okuyor, rahat ve metotlu çalışıyordu.

Böylece parlak bir diplomayla fakülteyi bitiren Robert Koch, Hamburg. Hastanesinin hekim yardımcılıklarından birisine atandı (1862). Bugün olduğu gibi o yıllarda da Tıp Fakültelerinde her yıl bilimsel konular üzerinde ödüllü yarışmalar düzenlenirdi. Yine böyle bir yarışmada fakülte sinir sistemiyle ilgili bir konunun incelenmesine ödül koydu.

Robert Koch, 100 thalers (1871’den önce Almanya’da kullanılan ve bugünkü 3 marka keşif gümüş para) ödülü elde etmekten çok konuya karşı duyduğu derin İlgi ve bu fırsattan yararlanarak mikroskop üzerinde deneyler yapmak amacıyla yarışmaya katıldı. Jüri, birçok yarışmacı arasında Dr. Robert Koch’un İncelemesinin üstün bir değer taşıdığını kabul etti ve ona birincilik ödülünü verdi (Ocak 1864).

Bu olay, genç bilim adamının hayatında önemli bir dönüm noktası oldu. Gerçekten de bu başarıdan sonra onun laboratuvar çalışmalarını c(aha da hızlandırdığı dikkati çeker.

Genç doktor, İki yıl sonra çocukluk arkadaşlarından Emma Frantz’la evlendi (1866) ve Lanğenhagen kasabasına yerleşip meslekî çalışmalarına burada devama başladı. Daha sonra Rocksv/ittz ve VoelIstein şehirlerinde sekiz yıl kadar doktorluk yaptı (1872-1880).

İyi kalbi i, sabırlı ve çalışkan bir insan olan Koch, herkes tarafından derin bir sevgi ve saygıyla karşılanırdı. Ama o, kendisine karşı gösterilen bu derin ilgiyi hiçbir gün kötüye kullanmaksızın yorulmaz bir çabayla bilimsel araştırmalarına devam etti. Üstün bir değer verdiği insanların türlü hastalıkların pençesinde kıvranmalarından derin bir üzüntü duyuyordu.

Bu hastalıkları meydana getiren nelerdi? Nasıl oluyor da insanlar ansızın solup sararıyor, sonra bu dertlerden kurtulma gücünü kaybederek ölüp gidiyorlardı?

Genç bilim adamı, bu sorulara cevap bulabilmek için laboratuvarındaki mikroskobunun başında günlerce durup dinlenmeden çalışıyordu. Çeşitli deneylerden sonra bir gün boyama usulüne baş vurdu. Bunun için birçok preparat meydana getirdi. Artık onun bakteriyolojik araştırmalarının ünü Almanya’nın en büyük bilim çevrelerine kadar yayılmıştı. Böylece bir gün Berlin Sağlık Kurulu üyeliğine atandığı haberi geldi (1880).