RNA Nedir, Nerede Bulunur?

RNA Neyin kısaltılmasıdır, Rna ne anlama gelir, Rna özellikleri hakkında bilgi.

Canlıların sitoplazma ve çekirdeğinde bulunan en büyük moleküllerinden biri olan Ribonükleik asitin kısaltılmış şeklidir. Ribo Nükleik Asit (RNA). Bu madde ilk olarak hücre çekirdeğinde bulunduğundan çekirdek asit (nükleik asit) olarak adlandırıldı.

Zamanla yapılan araştırmalar, çekirdek asitlerinin yalnız hücre çekirdeğinde değil, hücrenin diğer kısımlarında da bulunduğunu gösterdi. Bu yönden çekirdek asit deyimi doğru olmamakla beraber bugün de kullanılmaktadır. Canlı organizmaların en büyük molekülleri oldukları halde, kimyasal olarak bağlanmış birkaç çeşit molekülden kurulmuştur. Bunlardan biri 5 karbon atomlu şeker molekülü, diğerleri fosfor bileşiği olan fosforik asit molekülü ve rnakarbon azot atom olduğu bir adamı düşünelim.

Adamın kütlesine (m) diyelim. Adama etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır olduğu için vektörel hızı sabit olur. Bu adam elinde (mı) kütlesine sahip bir cisim taşısın. Bu cismi, daha sonra (\T) hızı ile fırlatsın. Fırlattığı bu cismin momentumu (mı Vı) kadar değişir. Momenlumun korunumu prensibine göre adamın hızı ilk hızının zıttı yönde sV kadar bir değişime, bunun sonucu da momentumu (rniıV)kadar bir de-ğişjrge uğrar. Böylece mûV = mıVı olur (momentumun korunumu kanunu)

Şimdi buradaki adamın hareketi roketin hareketine benzetilebilir. Roket yakıtını ateşledikten sonra oluşan gazı büyük bir basınçla dışarı atar. Bunun Sonucu gazın çıkış yönünün zıttında hızında bir artma görülür. Bu olay momentumun korunumu prensibine uygun olarak yukarıdaki bağıntı aynen yazılabilir.

Canlıların sitoplazma ve çekirdeğinde bulunan en büyük moleküllerinden biri olan Ribonükleik asitin kısaltılmış şeklidir. Ribo-Nükleik Asit (RNA). Bu madde ilk olarak hücre çekirdeğinde bulunduğundan çekirdek asit (nükleik asit) olarak adlandırıldı.

Zamanla yapılan araştırmalar, çekirdek asitlerinin yalnız hücre çekirdeğinde değil, hücrenin diğer kısımlarında da bulunduğunu gösterdi. Bu yönden çekirdek asit deyimi doğru olmamakla beraber bugün de kullanılmaktadır. Canlı organizmaların en büyük molekülleri oldukları halde, kimyasal olarak bağlanmış birkaç çeşit molekülden kurulmuştur. Bunlardan biri 5 karbon atomlu şeker molekülü, diğerleri fosfor bileşiği olan fosforik asit molekülü ve karbon azot atom olduğu bir adamı düşünelim.

Adamın kütlesine (m) diyelim. Adama etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır olduğu için vektörel hızı sabit olur. Bu adam elinde (mı) kütlesine sahip bir cisim taşısın. Bu cismi, daha sonra (\T) hızı ile fırlatsın. Fırlattığı bu cismin momentumu (mı Vı) kadar değişir. Momenlumun korunumu prensibine göre adamın hızı ilk hızının zıttı yönde sV kadar bir değişime, bunun sonucu da momentumu (rniıV)kadar bir de-ğişjrge uğrar. Böylece mûV = mıVı olur (momentumun korunumu kanunu)

Şimdi buradaki adamın hareketi roketin hareketine benzetilebilir. Roket yakıtını ateşledikten sonra oluşan gazı büyük bir basınçla dışarı atar. Bunun Sonucu gazın çıkış yönünün zıttında hızında bir artma görülür. Bu olay momentumun korunumu prensibine uygun olarak yukarıdaki bağıntı aynen yazılabilir.

Mikrobiyoloji Nedir, Neyi İnceler