Ritm Nedir, Kısa Bilgi

Ritm sözlük anlamı, Ritm nasıl atılır, Müzikte ritm hakkında kısa bilgi.

Müzikte zamanın düzenli aralıklara bölünmesine ritm denir. Ritmi ölçü (mesure) kelimesiyle karıştırmamalıdır. Ölçü, ritmin (bölüm-lenmiş zamanın) tekrarlarından her hangi biridir, yani ritmin eşitlik anlatan kısımlarıdır. 6/8’lik bir ölçü demek, bütün bestenin çalınacağı, ya da söyleneceği süreyi en küçüğü 8’lik zaman parçalarına bölmek, eseri bunlardan her altısı geçtikçe tekrarlanan bir devreleme (perede) içinde icra etmek demektir.

Ritim kelimesi, müzikten çıkmış olmakla birlikte, şiir gibi söz sanatlarında, resim, heykel gibi plastik sanatlarda da kullanılan bir terimdir. Şiirde ritm, bir mısranın söylenme süresini zaman bakımından parçalara bölmek demektir. Bunun da birimi hecedir. 10 heceli bir mısra, 10 hecelik zaman parçalarına bölünerek söylenen bir mısradır. Aruz vezniyle yazılan bir mısra, öbür bütün mısralarında hecelerin birinci mısradaki söyleniş süresine denk olarak düzenlediği bir şiir meydana getiren mısradır.

Plastik sanatlarda ritm, desende çizginin yüzeyi aynı yönde tekrar tekrar bölmesi, ya da bütün yüzeyi eşitliğe yakın parçalara bölerek dolaşması anlamına gelir.