Rıhtım Nedir, Hakkında Bilgi

Rıhtım nerelerde bulunur, Rıhtım ne amaçla kullanılır, Rıhtım hakkında bilgi.

Bir limanda yolcu alıp vermeye, eşya yükleyip boşaltmaya yarayan, üstü düzeltilmiş, suya gelen kenarı taşlarla örülmüş yerine rıhtım denir. Limana gelen gemiler, ya ortada demirler, ya şamandıralara bağlanırlar, ya da rıhtıma yanaşırlar.

İç denizlerde gelgit hissedilmeyecek kadar az olduğundan rıhtımların yapımında büyük zorluklarla karşılaşılmaz. Okyanuslara bakan yerlerdeki rıhtımlar ise yapılırken suyun yükselip alçalmasını göz önünde bulundurmak gerekir.

Rıhtımlar, genel olarak ya beton bloklar dizilerek, ya da taş örülerek yapılır. Bununla birlikte, tahtadan, hatta nehir kıyılarında kazıklar çakıp aralarını çalıyla örerek ele rıhtımlar yapılır.

Modern rıhtımlarda malların çabuk yüklenip boşaltılmasını sağlaması için, raylar üzerinde gidip gelen vinçler, demiryolları, yerine göre ambarlar, silolar bulunur. Gemiler rıhtıma büyüklüklerine, manevra kabiliyetlerine göre ya kendi imkanlarıyla, ya da römorkörlerle çekilerek yanaşır.

Büyük gemiler iyice yaklaştıkları zaman rıhtıma halat atarlar, sonra halatın gemide kalan ucu, özel makinalarla büyük bir çarka sarılarak çekilmeye başlar, gerilen halat böylece gemiyi rıhtıma yanaştırır.