Rhone Nehri Nerededir, Kısa Bilgi

Rhone Nehrinde yıldızlı gece, Rhone Nehri hangi ülkededir, Rhone Nehri hakkında bilgi.

Fransa’nın Akdeniz’e dökülen en önemli akarsuyudur. Uzunluk bakımından Avrupa’nın 13. nehri olan Rhone (Ron) 810 km.’dir, 100.000 km’lik bir havzanın sularını Akdeniz’e boşaltır.

Rhone, İsviçre Alpleri’nden doğar, önce do-ğu-batı doğrultusunda akar, Leman (Cenevre) Gölü’ne girer.

Bu gölden çıktıktan sonra Fransa topraklarına geçer. Lyon şehri yakınında en önemli kolu olan Saone (Son) nehrini alır/bir dirsek çevirerek kuzey-güney doğrultusunda akmaya başlar.

Saone vadisi Fransa’nın önemli tarım alanlarındandır. Bu vadinin iki yanındaki yamaçlar bağlarla kaplıdır. Bu bağlardan elde edilen üzümle Fransa’nın ünlü şaraplarından bazıları yapılır.

Lyon’dan sonra, güneyde, Rhone Ovası gittikçe daralır, az çok engebeli bir hal alır. Bu vadi boyunda Valence çevresinde dut ağaçlan görülmeye başlar, bu alanda ipekçilik gelişmiştir. Nehir daha güneyde Lyon Körfezinde Akdeniz’e ulaşır.