Resifler Nedir, Nasıl Oluşur

Resifler nasıl oluşur, Resifler nerelerde bulunurlar, Resifler hakkında kısa bilgi.

Mercan adı verilen, sıcak denizlerde yaşayan hayvanların iskeletlerinin birikmesi sonucunda meydana gelen birikmeye resif denir (Bk. Mercan).

Resifler, suyunun sıcaklığı 18°’den aşağı düşmeyen denizlerde görülür. Bu şart da 35. kuzey, 32. güney paralelleri arasındaki denizlerde vardır.

Yalnız, bu sınır içindeki denizlerde soğuk su akıntılarının bulunduğu yerlerde, suların çoğunlukla bulanık, az tuzlu olduğu çatal ağızlar yakınlarında görülmezler.

En yaygın olduğu yerler. Büyük Okyanus ortaları, Hint Okyanusunun batı kesimleri, Endonezya adaları yakınları, Avustralya kıyılan ile Kızıldeniz, Antil Denizidir.

Mercanların meydana getirdiği resifler atol, sed resifi, kenar resifi olmak üzere, 3 şekilde görülür.

Atoller: Deniz ortasında halkalar şeklinde görülen mercan resifleridir. Okyanuslardaki atollerden bazılarının çapları 60 km’yi bulur. Küçük çaplı atoller daha çok kıyı denizlerde, kıtaların yakınında bulunur.

Atollerin çok daha küçük olanlarına faro denir ki, bunlar çok defa zincir biçiminde yan yana sıralanarak daha büyük resif halkalarını meydana getirir. Hindistan’ın güneybatısındaki Maldiv Adaları bu durumdadır.

Set Resifleri: Kıyının biraz açığında, kıyıya paralel olarak uzanırlar. Bunların en güzel örneği Avustralya’nın kuzeydoğu kıyıları açıklarında bulunur. Great Barrier (Büyük set) adı verilen bu resifin uzunluğu 2,400 km’dir.

Kenar Resifleri: Karaların hemen kenarında bulunan resiflerdir.