Renk Nedir, Nasıl Oluşur

Renkler nasıl meydana gelir, renklerin oluşmasına etki eden faktörler nelerdir.

Işığın eşya üzerine çarpmasıyla yansıyan ışınlardan gözümüzde meydana gelen duyumların her birine renk denir. Renk kelimesi birçok çeşitli anlamlarda kullanılmakla beraber, başlıca 3 anlamda toplanabilir. Bunlar 1) Psikolojik, 2) Fizyolojik, 3) Fiziksel renktir.

Psikolojik Renk: Beynimizde uyanan bir duyumdur. Bu duyumun çözümlenmesi mümkün olamaz. Gözleri ve beyni normal iki insan aynı cinsten ışık ile uyarılırsa, duygularını aynı kelime ile anlatabilirler, mesela mavi derler. Fakat birinin mavi kelimesiyle anlattığı duyumla ötekinin aynı olup olmadığı bilinemez.

Fizyolojik Renk: Çeşitli ışık cinsleri tarafından gözümüzün retinası üzerinden göz sinirlerinde meydana getirilen fizyolojik olaylar topluluğudur ki bu da beyne varınca, psikolojik renk duyumunu doğurur.

Fiziksel Renk: Ölçülerle, rakamla kesin olarak belirtilebilen bir olaydır. Işığın hangi dalga uzunluklarını hangi oranda bulundurduğu meselesidir.