Ren Nehri Nerededir, Kısa Bilgi

Ren Nehri nereye dökülür, Ren Nehri hangi ülkededir, Ren Nehri hakkında bilgi.

Batı Avrupa’nın en büyük nehirlerinden biridir, İsviçre’de Alp Dağlarından çıkar, İsviçre, Almanya ve Hollanda topraklarından geçer. Kuzey Denizi’ne dökülür. Uzunluğu 1320 km., suladığı toprakların yüzölçümü 225.000 km2 kadardır.

Ren nehri, İsviçre’nin güneydoğu kesiminde, Alp Dağlarından St. Gottard’ın yamaçlarından doğar, kuzeye doğru yönelerek, Almanya sınırı boyundaki Bodensee gölüne girer. Nehir bu gölden sonra önce batıya akar, sonra kuzeye yönelerek Fransa’nın Strasbourg şehrinin dolaylarından geçer. Fransa – Almanya sınırını çizer.

Batı Almanya’nın en önemli şehirlerinden Mannheim, Mainz, Koblenz, Bonn, Köln, Düsseldorf ve Duisburg’tan geçer. Hollanda – Almanya sınırı yakınındaki Emmerich’ten Hollanda topraklarına girer, batıya doğru akarak, birçok kollara ayrıldıktan sonra Kuzey Denizi’ne dökülür.

Ren nehri Batı Almanya’nın en büyük su yoludur. Strasbourg’dan Köln’e kadar olan kısmı küçük teknelerin, Köln’den ötesi ise büyük deniz araçlarının işlemesine elverişlidir. Nehrin genişliği yer yer değişir. Basel (Bal)de 200, Mainz’de 590, Emmerich’de 990 m.’yi bulur.

Ren, sayısız kanallarla, bir yandan endüstri bölgelerine bağlı olduğu gibi, öbür yandan da Tuna, Ron (Rhone), Marne nehirlerine bağlanmıştır. Nehrin denize döküldüğü yerde önemli Rotterdam limanı vardır.

Ren nehrinde işlek bir iç deniz trafiği göze çarpar. 1868′ de, Ren yakalarında toprağı olan memleketler arasında imzalanan bir antlaşma ile bütün nehir boyunca serbest ticaret, serbest trafik esası kabul kabul edilmiştir. Nehirden 3.000 tona kadar olan gemiler geçebilir. Köln, Duisburg, Mannheim büyük nehir limanlarının başında gelir.