Relativizm Nedir, Kısa Bilgi

Relativizm bağıntıcılık nedir, Relativizm felsefesi temsilcileri hakkında bilgi.

Felsefede, bilginin, değerlerin birbiriyle bağıntılı olduğunu, ancak birbirine göre ölçülebileceğini, mutlak bir varlık sayılamayacağını ileri süren görüştür.

Bilginin bağıntılı (izafi), yani başka değerlere göre ölçülür olması çeşitli filozoflara göre değişik anlama gelir. İngiliz filozofu William Hamilton ( 1730-1803)’a göre insan bilgisi relatifdir, çünkü hiçbir şey kendi kendisi olarak anlaşılamaz, onun hakkında ancak, girdiği kılıklarla,’ bulunduğu durumlarla bilgi edinebiliriz. Gerçekleri, başka gerçeklerle bağıntıları ölçüsünde tanıyabiliriz onun için de, bu bağıntılar değiştikçe, aynı şey üzerindeki bilgiler de çeşitlenecektir.

19. yüzyıl İngiliz filozofu Stuart Mili (1806-1873) ise, bu terimin anlamlarını daha değişik bir yönde tanımlar. Bizim bir şey hakkındaki bilgimiz, o şeyin başka şeylerden ayrılmasına bağlıdır. Masanın masa oluşu, bardak olmayışındandır, Sonra, biz tabiattaki her şeyi kendi bilinç durumumuz derecesinde öğrenebiliriz. Bu durumda asıl var olan ya bilinç halleridir, ya da, asla bilinememek şartıyla, eşyanın kendi kendisi.