Rekabet Nedir?

Rekabet nedir, Hangi durumlarda rekabet oluşur, Rekabet sözlük anlamı.

Aynı malı satan kişilerden veya kuruluşlardan daha çok satarak, daha fazla kâr etmek için yapılan yarışmadır. Bu yarışmaya katılanlara da rakip denir.

Liberalist ekonomide rekabet üretimin temel koşuludur, itici gücüdür. Bir ülkede aynı malı üretenler arasında rekabet olabileceği gibi ülkelerarası rekabet de olabilir. Rekabet malın fiyatını düşürdüğünden aynı malı üreten firmalar tekelleşmeye çalışmaktadır. Tekelleşme, kartel, rekabeti azaltır. Rekabetin amacı damping yaparak malın sürümünü artırmak, yeni pazarlar ele geçirmektir.