Referandum Nedir?

Referandum nedir, Referandum hangi durumlarda kullanılılır, Referandum hakkında bilgi.

Klasik demokraside, temsil prensibinin uygulanması açısından başvurulan bir müessesedir. Bugünün klasik demokrasilerinin çoğu “Temsili demokrasi” niteliği taşır ve halkın belli bir süre için seçtiği temsilcileri aracılığıyla yönetimi gerçekleştirmesi ve bu temsilcilerin gerekli kararları alması şeklinde işler. Fakat bazı ülkelerde “Temsilî demokrasi sistemi” yumuşatılır ve temsilcilerin aldığı bir kararın geçerliliği, halkın bu kararı kendi oyu ile kabulüne bağlı tutulur.

referandumHalkın belirli bir tasarı, kanun, karar konusunda görüşünü belirtmesinin gerekliliği halinde, halkın bu konuda oy vermesine karar verilir ki, buna “referandum” denir. “Halk oyu” diye de adlandırılan referandum, temsilcilerin iradesi ile yönetilenlerin iradesi arasında uygunluk bulunup bulunmadığının araştırılması demektir. Bununla beraber referandum esasta, yasama görevinin gerçekleştirilmesine halkın katılması anlamını taşır.

Ayrıca, değişik anayasa organları arasında anlaşmazlık çıkması durumunda, bu anlaşmazlığın çözümü açısından referanduma başvurulması sistemi de kabul edilmiştir. 1920 Çekoslovak Anayasası, parlamento ile hükümet arasındaki anlaşmazlıkların referandum yoluyla çözülmesi sistemini kabul etmiştir. Fransız Anayasası’nın kabulü için Anayasa’nın 157. maddesi uyarınca halkoyuna başvurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin 1982 Anayasası için de durum aynıdır.