Reaya Nedir?

Reaya sözlük anlamı nedir, Osmanlıda reaya kimlere denirdi, Reaya hakkında kısa bilgi.

Vergi veren köylüdür. Osmanlı ekonomisinin temel gelir kaynağıdır. Osmanlı Devleti’nde, reaya köylü halkı meydana getirir.

Savaşlar sonunda imparatorluğa katılan topraklar dirliklere ayrılırdı. Devletin sahipliği altında toprakları kullanma hakkı reayaya aitti. Reaya toprağı sürekli işlemek şartıyla toprağın sahibidir. Üst üste üç yıl toprağı işlemeyen köylünün elinden toprağı alınırdı. Reaya işlediği topraklara karşılık toprak kirası (getirim) verirdi. Toplanan bu vergiler sipahi ocağının masraflarını karşılamak amacıyladır.

Serf ile reayanın farklı yönleri vardır. Serf senyöre ait toprakları vergi karşılığı işler, reaya ise sipahi ocağına asker göndermek için vergi öderdi. Reaya toprağı işlediği sürece toprağın sahibidir. Toprak miras yoluyla çocuklarına kalırdı.

Ahilik Nedir? Osmanlıda Ahilik Teşkilatı