Reaksiyon Isısı Nedir?

Reaksiyon ısısı nedir, Reaksiyon entalpisi hakkında bilgi.

Reaksiyona giren (reaktanlar) ve reaksiyondan çıkan (ürünler) maddelerin ortalama enerjileri arasındaki farka reaksiyon ısısı adı verilir.

Reaktanların enerjileri ürünlerin enerjilerinden daha fazla ise böyle reaksiyonlar ısı veren (ekzotermik) reaksiyonlar adını alır. Reaktanların enerjileri ürünlerin enerjilerinden az ise böyle reaksiyonlara da (endotermik) ısı alan reaksiyonlar denir.