Rauf Yekta Bey Kimdir, Eserleri

Ünlü bir müzik bilginimizdir. Yüksek öğrenimini bitirdikten sonra çeşitli memurluklarda bulundu, 1923’te memurluktan ayrıldı. Klasik Türk müziği üzerine yazılmış eserlerin çoğunu topladı, zengin bir müzik kitaplığı yaptı, bunları inceledi.

Rauf Yekta Bey klasik Türk müziğini Zekai Dede’den, müziğin matematik ve fizik kısmını da büyük bilgin Salih Zeki Bey’den öğrenmişti. Kalemi kuvvetli bir edip olduğu için, maksadını iyi ifade ederdi. Türk müziği nazariyatı, tarihi üzerinde ilk ilmi yayınlar onun eserleridir.

Yıllarca H. S. Arel ve Dr. S. Ezgi ile beraber klasik Türk müziği üzerinde ortaklaşa çalıştı. Sonradan her üç bilgin, ayrı yerlerde bulunmaları yüzünden, klasik Türk müzik bilgisi üzerinde kendi başlarına çalışmaya devam ettiler.

Rauf Yekta Bey, klasik üslupta eserler de besteledi. Her çeşitten.30 kadar eseri içinde en ünlüleri Yegah Mevlevi ayini, Tahir-Buselik Kar, güftesi Hamid’in olan Tekbirdir.