Rationalism Nedir?

Rationalism Nedir, Rationalism felsefesi hakkında bilgi.

Bilginin kaynağını akılda bulan görüş, ilkçağ filozofları Sokrates, Platon ve Aristoteles bilginin kaynağını akılda bulurlar. Sokrates’e göre bilgilerimiz doğuştan insan aklında vardır. Bize düşen görev var olan bu bilgileri doğurmaktır.

Platon idealler evrenini ancak akıl ile kavrarız. Duyumların bilgisi doxa (sanı)’dır.

Aristoteles, Sokrates ve Platon’dan daha farklı bir bilgi anlayışını dile getirir. Ona göre aklın bilgisinin yanında deneyden gelen bilgilerimiz de vardır.

Rationalizm hakkındaki daha sistemli bilgiler, yeniçağ filozofları olan Descar-tes, Leibniz ve Spinoza tarafından kurulmuştur. Bu filozoflara göre de bilgilerimizin kaynağı insan aklıdır.

Rationalizm’de ideal bilim matematik bilimidir.