Rapsodi Nedir, Kısa Bilgi

Rapsodi eserler hangileridir, Rapsodi müzik eserleri hakkında bilgi.

Çoğunlukla halk havalarından seçilmiş parçalarla meydana getirilen bir müzik eseridir.
Bu kelime müziğe, edebiyattan geçmedir. Eski Yunanlılarda, şiir söyleyenlere, başkalarının yazdığı şiirleri okuyanlara rapsodos derlerdi.

Bunun içindir ki Omiros destanlarından rastgele parçalar söylendikçe, bu kahramanlık şiirlerinin her bölümüne rapsodıa adı verilmişti. Pisistratos’un oğlu Hipparkos, Athena yortularında, Omiros’un bütün şiirlerinin rapsodoslar tarafından okunmasını emretmişti. Rapsodoslar bu işte o kadar ileri gitmişlerdi ki, kahramanlık şiirlerini, aktörlük şeklini alan okuyuşlarıyla kısa birer sahne eseri haline getirmişlerdi.

Böylece serbestçe şiir okuma anlamına gelen kelime, rapsodia (rapsodi) müzikte de belli bir plana bağlı olmayan halk motiflerine yer veren bestelere ad oldu. Bunlar ya tek bir saz için, ya da bir saz topluluğu için bestelenir.