Ramses Kimdir, Ramsesler Hakkında Bilgi

Ramses serisi nedir, Ramses sülalesi ne zaman ve nerede yaşamıştır, Ramsesler hakkında bilgi.

Eski Mısır firavunlarından 12’sinin adıdır. Bunlardan ikisi 19. Sülale, onu da
20. Sülale zamanlarında Mısır tahtında hüküm sürdüler. Aralarında 1., 2., 3. Ramseslerin eski Mısır tarihinde önemli yeri vardır:

I. Ramses: Sülalenin kurucusudur. M. Ö. 13. yüzyıl başında 2 yıl kadar krallık yapmıştır.

II. Ramses: Sülalenin en ünlü firavunlarından biridir. Sezostris adı ile da anılır. M. Ö. 1295-1225 yılları arasında 67 yıl tahtta kaldı, Anadolu sınırlarında Hititlerle yıllarca savaştı. Filistin’i de alarak Hititler’le antlaşma yaptı. Tarihin ilk antlaşması budur. Teb Tapınağı ile, ünlü Luksor Sarayının avlusunu 2. Ramses yaptırdı. Bıraktığı eserler pek çoktur.

III. Ramses: Sülalenin kurucusu olan bu firavun 32 yıl (M. Ö. 1199-1167) tahtta kaldı. Mısır’ı çok kudretli bir hale getiren 3. Ramses, savaşlarını 37 m. uzunluktaki bir papirüse yazdırmıştı. Büyük Amon Tapınağı da onun zamanında yapılmıştır.