Raman Dağı Nerededir, Hakkında Bilgi

Raman Dağı hangi bölgededir, Raman Dağı yüksekliği ve önemi hakkında bilgi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 1.223 m. yüksekliğinde bir dağdır. Önemi, yakınında petrol yatakları bulunmasından ileri gelir.

Raman dağı Siirt iline bağlı Beşiri kasabasının güneyinde doğu-batı doğrultusunda uzanır. Kuzey yamaçları gittikçe alçalarak geniş düzlükler meydana getirdiği halde, güneyde Dicle nehri vadisine doğru inen yamaçlar dik, sert eğimlidir.

Genel olarak, çıplak bir görünüşü olan Raman dağının kuzeydoğu ucunda seyrek meşelikler bulunur.