Ragıp Paşa Kimdir, Hakkında Bilgi

Ragıp Paşa hayatı ve devlet adamlığı, Ragıp Paşa ne zaman ve nerede yaşamıştır hakkında bilgi.

Osmanlı devletinin büyük siyaset adamlarından biridir. Damat Ragıp Mehmet Paşa diye de anılır. Şiirlerinde Ragıp mahlasını kullanmıştır, İstanbul’da doğdu. İyi bir öğrenimden sonra, derece derece yükselerek, sadaret mektupçusu (başbakanlık özel kalem müdürü), 1741’de reisülküttap (dış işleri bakanı) oldu.

Osmanlı imparatorluğunun dış işlerini büyük bir iktidarla yönetti. Çeşitli genel valiliklerde, bu arada Mısır’da bulundu. Halep Beylerbeyi (genel valisi) iken 1757’de sadarete (başbakanlığa) getirildi.

Ölünceye kadar, 6 yıl bu görevde kaldı. 3. Osman’ın son, 3. Mustafa’nın da ilk sadrazamı oldu. Bu hükümdarlar üzerinde nüfuzu vardı.