Radyoyu Kim Buldu ve Geliştirdi

Radyo dalgalarını kimler buldu icat etti, Radyo frekansı hakkında bilgi, Radyoyu Kim Buldu ve Geliştirdi

Radyo (Radio) ışıma anlamına elen Latince bir kelimedir. Bu terim bugün halk arasında elektromanyetik dalgalardan faydalanarak işaret, söz ve sesin uzaklara yayılmasına verilen kısa bir ad olmuştur.

Elektromağnetik dalgaların insanların hizmetine girişi bu dalgalar vasıtasıyla insan düşüncesinin ifade şeklinde uzaklara nakliyle başlamış ve o zaman buna Telsiz Telgraf adı verilmiştir. Bu başarıyı aşağıda görüleceği üzere G. Markoni (Marconi) nin dehasına borçluyuz.

Bundan sonra elektromağnetik dalgalarla söz ve sesin doğruca nakli sağlandığı gibi daha sonraları resim, fotoğraf ve hatta hareket halinde bulunan canlı sahnelerin görüntülerini de nakletmek imkanları bulunmuştur.

Elektromağnetik dalgaların verdiği geniş imkanlar sayesinde bugün insanların arada maddi bir vasıta olmadan birbiriyle muhabere edebildiği, konuşabildiği ve uzaktaki bir olayın seyrini bulunduğu yerden gözle ve kulakla takip edebildiği düşünülürse bu dalgaların bugünkü cemiyet ve insanlar hayatındaki çok önemli rolü pek güzel anlaşılır.

Elektromağnetik dalgaların bilinmesiyle insanların bunlardan faydalanmaları arasında oldukça uzun bir zaman geçmiştir. Bu dalgalara ait ilk bilgiler, on dokuzuncu yüz yılın başlangıcında elektrik üzerindeki çalışmalarıyla tanınmış İngiliz kimyacı ve fizisyen Michael Faraday ve Fransız fizisyeni Ampere tarafından verilmiştir. Bunun ardından Faraday’m talebesi olan İskoçyalı fizisyen ve matematikçi James Clerk Maxwell elektromağnetik dalgalar halinde yayıldığını anladı.

Maksvele göre içinde elektrik salınımları ve mesela dalgalı bir elektrik akımı bulunan her devre etrafındaki esir moleküllerine denge (muvazenetj vaziyetleri etrafında salınımlı bir hareket verir. Bu salınımlı hareketin frekansı devredeki dalgalı akımın frekansına eşit olur. Esir moleküllerinin sslınımları molekülden moleküle geçerek uzayda değişik elektrik ve mıknatıs eserleri doğurur ki bunlar elektromağnetik dalgaları teşkil eder. Bu dalgalar yapı, duvar, dağ vesaire gibi her türlü maddi manadan geçerler ve ışık hızıyla yayılırlar.

Maksvel 1831 yılında İskoçya’da Edimbourg şehrinde doğmuş, Londrada Kral kolejinde ve sonra Cambridge Üniversitesinde profesörlük etmiştir. 1879 yılında Cambridge’de ölmüştür.

Maksvel teorisinin gerçekleştirilmesi ancak 1887 yılında Alman fizisyenlerinden Carlsruhe yüksek teknik okulu fizik Profesörü Heinrich Rodolphe Hertz tarafından yapılmıştır. Hertz elektromağnetik dalgaları ilk defa elde ederek bunların uzayda ışık hızıyla yayıldıklarını ve ışık dalgalarının ana özeliklerine malik bulunduklarını göstermek suretiyle Maksvel teorisinin gerçekliğini ispat etmiş ve bulduğu dalgalara ismi verilmiştir.

Çok mütevazi huylu olan Hertz dünyaca tanınmasına sebep olan bu büyük keşfi 1887 yılında yapmıştır. Hertz 1894 yılının başında henüz otuz altı yaşındayken Bonn şehrinde ölmüştür. Bu sebeple keşfinin 1896 da Markoninin eliyle insanlık aleminde kazandığı büyük önemi görmesine ömrü vefa etmemiştir.

Diğer taraftan 1890 yılında Fransız fizisyeni Edouard Branly uzayda yayılan elektromağnetik dalgaların, bir cam tüp içinde bulunan maden tozlarına tesir ettiklerini görmüştür. Branly’nin bu keşfi Koherör denilen ilk telsiz telgraf alıcısının temelini teşkil eder. 1842 yılında Fransanın Amiens şehrinde doğan Branly, Hertz’den daha talihli çıkmış ve telsiz telgrafın doğuşunda keşfinin oynadığı büyük rolü görmüştür. Bütün hayatını ilmi etüt ve aramalarla geçiren Branly 96 yaşında olduğu halde 1940 senesi Martının yirmi dördünde Paris’de ölmüştür.

Ne Hertz ve ne de Branly keşiflerinden tatbikatta faydalanmanın yolunu araştırmamışlardır. Bu büyük iş muasırları olan Markoni tarafından ele alınmış ve devamlı çalışmalar parlak bir başarıyla neticelenmiştir. Markoni bu başarısıyla insanlığa kendisini her zaman minnetle hatırlatacak büyük bir hizmette bulunmuştur.

Guglielmo Markoni 1874 yılı Nisanının 25 inde İtalyanın şimalinde bulunan Bolonya (Bologne) şehrinde doğmuştur. Babası İtalyan anası İrlandalıydı. Markoni daha tahsil sıralarındayken Hertz’in elektromağnetik dalgalar üzerindeki tecrübelerine karşı büyük bir dikkat ve ilgi göstermişti. 1895 yılında evlerinin bahçesinde bazı tecrübelere girişen Markoni 1896 da nokta ve hattan müteşekkil olan Mors alfabesini kullanarak ilk defa telsizle işaret vermeye ve almaya muvaffak oldu. Genç Markoni aynı sene içinde İngiltere’ye giderek İngiltere Posta Nezareti mühendislerinin huzurunda tecrübelerini tekrarladı ve ihtira beratını aldı. Yorulmadan tecrübelerine devam eden Markoni gitgide daha uzun mesafelerde muhabereye muvaffak oluyordu.

Radyo Nedir?Ne İşe Yarar?