Radyokarbon Nedir, Kısa Bilgi

Radyokarbon yöntemi nedir, Karbon izotopu olan Radyokarbon çeşitleri hakkında bilgi.

Karbonun bir izotopudur, karbon-14 diye de anılır. Normal karbonun atom ağırlığı 12 olduğu halde radyokarbonun atom ağırlığı 14’tür, adından da anlaşılacağı gibi radyoaktiftir. Kimyada C-14 işaretiyle gösterilir.

Radyokarbon sayesinde, tarih öncesi çağlarda yalamış insan, hayvan ve bitkilerin kaç. yıl önce öldüğü kesin olarak tespit edilebilir. Bu, radyokarbonun şu özelliğinden ileri gelir:

Radyokarbonu kozmik ışınlar meydana getirir. Kozmik ışınları meydana getiren atom tanecikleri Dünya atmosferine girdikleri zaman, havadaki çok çeşitli atomlara çarparak bunları neutron, proton, meson… gibi taneciklere ayırırlar. Ayrılan neutronlardan bazısı havanın büyük bir kısmını meydana getiren azot atomlarına çarpar. Bu çarpma sonunda azot atomunun bir protonu ayrılır. Atom ağırlığı 14,008 olan azot atomu bu ayrılış sonunda atom ağırlığı 14 olan karbon izotopu, yani radyokarbon haline gelir.

Soluduğumuz havadaki 1 trilyon karbon atomuna karşılık 1 radyokarbon atomu olduğu anlaşılmıştır. Dünyadaki bütün radyokarbonların ağırlığının 70 ton olduğu hesaplanıyor. C-14 normal karbon gibi havadaki oksijenle birleşerek karbondiyoksit meydana getirir. Bütün biyosfere yayılmış bulunan radyokarbon bu şekilde insan, hayvan ve bitkilerin organizmasına girer.

Dikkatli incelemeler her hangi bir radyokarbon oluşmasının 5.568 yılda yarı ömrünü tükettiğini göstermiştir (Bk. Radyoaktivite). Canlı organizmalara giren radyokarbon da ışınımlar yayarak yok olmaya başlar. Ancak, canlılar devamlı olarak yenisini aldıkları için organizmalarındaki C-14 eksilmez.

Radyokarbon çözülme sırasında dakikada gramda 15,3 ışınım yayar. Bu oran bütün canlılarda aynıdır. Ancak öldükten sonra yeni C-14 alınamayacağı için cesetten çıkan ışınımlar gittikçe azalmaya başlar.

işte, C-14 ışınımlarının azalma oranına bakılarak, çok eskiden yaşamış canlıların bundan ne kadar önce öldüğü bulunuyor. Radyokarbonun yarı ömrü çok uzun olduğundan yayılan ışınımların tükenmesi de son derece uzun sürmektedir.

Ele geçen arkeolojik bir eşyada, bir mumyada, bir ağaçta, dakikada gram başına 15,3 yerine 7,65 çözülme oluyorsa bu bize o eşyanın yaşının 5.568 yıl olduğunu gösterir. Çözülme oranı 3,83’e düşmüşse elimizdeki eşyanın Tl.136 yaşında olduğu anlaşılır.
Geiger sayacı ile yapılan ölçmeler sayesinde, ölülerdeki radyokarbon çözülmesi oranından, kaç yıl önce yaşamış oldukları anlaşılmaktadır. Bu sayede 50.000 yıl öncesine kadar yaşamış olanların ölüm tarihi tespit edilebiliyor.