Radyoaktivite Nedir, Kısa Bilgi

Radyoaktivite sayesinde fosil yakıtlardan nasıl faydalanılır, Radyoaktivite kullanım alanları hakkında bilgi.

Radyoaktivite Radyoetkenlik radyum, uranyum gibi bazı elemanların özelliğidir. Bu elemanların ışınımlarına da radyoaktif (radyoetken) ışınım denir.

Radyoaktif elemanlar hiçbir fiziksel etki olmadan enerji yayarlar, çünkü atom sayısı yüksek olan elemanlar durar (müstakar) değildir; bunlar, kendiliklerinden özelliklerini değiştirerek başka bir maddenin atomu haline gelirler, bu arada çeşitli ışınımlar yayarlar.

Bu değişme sırasında, atom çekirdeklerinin çözülmesiyle helyum, elektron, foton meydana gelir. Bunların ışınımlarına da ayrı ayrı adlar verilir.

Alfa Işınları: Doğrudan doğruya helyum çekirdeklerinden ibarettir. Bu çekirdekler artı (+) elektrik taşır, çünkü her biri 2 protonla 2 neutrondan meydana gelmiştir. Helyum çekirdeklerinin ışınım hızı saniyede 1520 bin km. kadardır.

Beta Işınları: Elektron ışınımlarıdır. Işınım hızları değişiktir, saniyede 100-300 bin km. arasındadır.

Gamma Işınları: Fotonların ışınımıdır. Hızı ışığın hızına eşittir.

Radyoaktif ışınımların dalga uzunlukları elemandan elemana değişir. Bu ışınımlardan birçok yerlerde faydalanılır. Bunların başında röntgen gelir.