Radyo Vericisi Nedir, Ne İşe Yarar

Radyo Vericisi yapımı, Radyo Vericisi nerelerde kullanılır, Radyo Vericisi hakkında bilgi.

Radyo vericisinin görevi, anten aracılığıyla uzaya elektromanyetik dalgalar yaymaktır. Bunun için, antenle toprak arasına yüksek frekanslı bir gerilim kaynağı bağlanır.
Bilindiği gibi, elektrik akımı doğru akım, alternatif akını olmak üzere ikiye ayrılır.

Üzerinden doğru akım geçen kapalı bir elektrik devresinde elektrik akımının akış yönünde bir değişme görülmez. Akım hep artı ( + ) kutuptan, eksi kutba doğru akar. Üzerinden alternatif akım geçen bir elektrik devresinde ise akımın yönü sürekli olarak değişir.

Bir saniyede görülen değişme sayısına frekans adı verilir..

Kilosikl: Bizim evlerde kullandığımız alternatif akımın frekansı 50’dir yani, kapalı bir devreden evlerdeki prizden aldığımız akımı geçirecek olursak, bu devrede akımın yönü saniyede 50 defa değişecektir.

Radyo devrelerinde kullanılan elektrik akımının frekansı ise çok yüksektir, 500.000 kadardır. Bu sayı çok büyük olduğu için radyo tekniğinde frekansları anlatmak için başka bir birim kullanılır.

Bu birim de saniyede sıklaşır. Mesela, 600.000 frekanslı bir dalga için, titreşimi (salimim) saniyede 600 kilosikldir denir.

Yeryüzünde birçok radyo istasyonu vardır. Bunların birçoğu aynı zamanda yayın yaparlar. Hepsi aynı frekansla yayın yapsalardı, radyomuzun düğmesini çevirince, bütün istasyonların seslerini birden duyardık.. Biz bu istasyonlardan yalnız bir tanesini dinlemek isteriz. Bunu sağlamak için her istasyon belli bir frekans üzerinden yayın yapar. Her istasyonun frekansı ayrıdır. Böylece radyo alıcımızın ayar düğmesini hareket ettirerek istediğimiz istasyonu diğerlerinden ayırıp dinleme imkanını buluruz.

Dalga Uzunluğu: Elektromanyetik dalgaların frekanslarına bağlı bir büyüklükleri de dalga uzunluğudur.

Frekansı ne olursa olsun bütün elektromagnetik dalgaların uzayda yayılma hızı aynıdır. Bu da saniyede 300.000 km.; yani. verici istasyonun anteninden uzaya salman elektromagnetik dalgalar, bir saniyede 300.000 km. yol alırlar. Elektromagnetik dalgaların frekanslarıyla, dalga uzunlukları arasında değişmez bir bağıntı vardır.

Her elektromagnetik dalgada, frekansla dalga uzunluğunun çarpımı, dalganın hızına, yani 300.000’e eşittir. Bundan dolayı bir istasyonun frekansı büyükse, dalga uzunluğu küçüktür; yani kilosikl değeri küçükse metre olarak verilen dalga uzunluğu büyüktür.

Radyo verici istasyonunda anten ile toprak arasına büyük frekanslı bir alternatör bağlandığını söylemiştik. Bu alternatörün ödevi, bir elektrik gerilimi vermektir.. Böylece, anten çevresinde bir elektromagnetik alan doğar. Ayrıca anten çubuğunun elektronları da tatbik edilen bu gerilimin etkisi altında yer değiştirirler.

Antende bir statik elektrik doğmasına sebep olurlar. Bu statik elektrik de ayrı bir elektromagnetik alan doğurur. Bu iki alanın doğurduğu dalgalara elektromagnetik dalgalar adı verilir. Sesler bu dalgaların yardımıyla bir yerden başka bir yere taşınır.

Bu dalgaları doğuran elektrik generatörünün gücü verici istasyonun da gücünü belirtir. Bu güc Kw (Kilovat) olarak anlatılır. Generatör ne kadar büyük güdü olursa, doğuracağı elektromagnetik alanların şiddeti de o kadar büyük olur. Büyük elektromagnetik alanlar ise daha uzaklara gidebilen elektromagnetik dalgalar doğururlar.

Bu yüzden, büyük güçlü istasyonlar uzak mesafelerden de dinlenebildiği halde, küçük güçlü istasyonlar ancak çevrelerinde dinlenebilirler. Yurdumuzda, İstanbul, Ankara İl radyolarının gücü küçüktür; onun için bu istasyonlar ancak il sınırları içinde rahatça dinlenebilir. Verici istasyondan uzaklaştıkça ses zayıflar.

Verici Radyo Lambaları: Radyo verici istasyonunda, antene yüksek frekanslı titreşimler vermek için generatörden başka araçlar da kullanılabilir. Bunlar elektrik arkları, ya da elektron tüpleri olabilir. Bugün en çok elektron tüpleri kullanılıyor.

Tüplerin en genel şekli üç elemanlı olanlarıdır. Bunlara radyo lambası adı da verilir. Bir radyo lambasının üç elemanı sırayla Filaman, ızgara ve plakstır. Filaman bir doğru akım kaynağına bağlanır. Üzerinden bir doğru akım geçer. Bilindiği gibi üzerinde akım geçen iletkenler ısınır.

Filamanm ısınması üzerine elektronları da hareketini artırır. Isınma daha da artarsa, bir miktar elektron flamandan koparak radyo lambasının içinde ileri doğru harekete başlar. Bu elektronlar yollarına devam ederken radyo lambasının üçüncü elemanı olan plâğa rastlarlar. Plak da başka bir elektrik devresine bağlıdır. Böylece lambanın filamanmdan plağına doğru bir elektrik akımı akmış olur. Bu akımın bir özelliği vardır.

Yönü değişmez hep filamandan plağa doğrudur yani radyo lambasında elde ettiğimiz akım doğru akımdır. Lambanın filamanına ve plağına bağladığımız gerilimler ise alternatif akımdır. Filaman ile plak arasına delikli bir levha (ızgara) koyduğumuzu düşünelim. Elektronlar ızgaranın deliklerinden geçerek plağa varacaklardır. Yalnız, ızgaraya bir elektrik gerilimi tatbik edersek elektronların hareketini istediğimiz gibi azaltıp çoğaltabiliriz. Izgaraya gerilim tatbik edince ızgara çevresinde bir alan doğar. Bu alan, işaretine göre, elektronları ya iter, ya da çeker.