Radyo Alıcısı Nedir, Ne İşe Yarar

Radyo Alıcısı nerelerde kullanılır, Radyo Alıcısı nasıl yapılır, Radyo Alıcısının bölümleri hakkında bilgi.

Radyo verici istasyonunun uzaya saldığı modüle edilmiş elektromanyetik dalgaları antenle aldıktan sonra işitilebilir ses haline çevirir. Alıcı antenin yakınma gelen elektromanyetik dalgalar alıcının anteninde küçük bir akım doğururlar.

Bu akımın şiddeti küçükse de frekansı, verici istasyonda gördüğümüz gibi, çok büyüktür. Verici, bu akımın şiddetini artırır, ayrıca frekansını da küçülterek duyulabilir frekanstaki akımlara çevirir.

Alıcı Radyo Lambalar: Bu işlem için verici istasyonun radyo lambasına benzer bir radyo lambası devresi vardır. Modüle edilmiş dalgaların ses dalgasını ayırır. Sesin şiddetini artırır; kulağımızla duyabileceğimiz bir seviyeye yükseltir. Bir radyo vericisinin lamba devresiyle, alıcısının lamba devresinin kondansatör, bobin ve direnç değerlerinin aynı olması gereklidir. Bu durumda iki devre rezonanstadır denir. Demek ki, ancak, bir vericiyle alıcının lamba devreleri rezonansa geldiği zaman istasyondan verilen sesi duyabiliriz.

Dalga Uzunlukları: Biz bir radyo alıcısıyla, birçok verici istasyonu dinlemek isteriz. Bunun için de alıcının lamba devrelerini ayar imkanımız bulunmalıdır. Bu, radyo alıcılarında çeşitli düğmelerin hareketiyle sağlanır. Genel olarak, verici istasyonlar dalga uzunluklarına göre üç, dört ana bölüme ayrılırlar.

Büyükten küçüğe doğru sıralanan istasyonlara, uzun dalga, orta dalga, kısa dalga istasyonları deriz. Bazı radyo alıcılarında kısa dalga da kendi arasında parçalara ayrılır. Radyomuzun dalga düğmesini bunlardan her hangi birine çevirdiğimiz zaman, radyonun lamba devresine bir bobini sokmuş oluruz. Düğmeyi başka bir dalgaya çevirince, başka bir bobin devreye girer. Radyo alıcılarında her dalga bandı için bir bobin vardır. Bobin değiştirerek istasyon ayarı yapmak imkansızdır. Ancak geniş bir aralığı kontrol altına alabiliriz. Tek tek istasyonları ayırmak için ise lamba devresindeki kondansatörün değerini ile değiştirip, verici istasyonundaki değere eşit duruma getirmemiz gereklidir.

Kondansatör: Bu ayar için yarım daire şeklinde levhalardan yapılmış bir kondansatör kullanılır (Bk. Kondansatör). Radyomuzun istasyon ayar düğmesini döndürdükçe bu levhalar da merkezleri çevresinde dönerler. Levhalar arasında yalıtkan olarak hava vardır. Kondansatörün değeri hangi istasyonun kondansatörüyle aynı değeri alırsa o verici istasyonun sesini duyarız.

Her zaman aramaktan kurtulmak için kondansatörün düğmesine bir gösterici iğne bağlanmıştır. Düğmeyi döndürünce, kondansatör levhalarıyla birlikte bu iğne üe hareket eder. İğne bir cetvel üzerinde kayacak şekilde yapılmıştır. Cetvel üzerinde verici istasyonlar dalga uzunluklarına göre sıralanırlar. İğneyi hangi istasyonun hizasına getirirsek, kondansatörün değeri o istasyonun kondansatörünün değerine eşit olacağı için; biz üe alıcıdan o istasyonu duyarız.

Potansiyometre: Radyolarda lamba devresindeki açımın şiddetini ayarlamak için değişken bir direnç kullanılır. Potansiyometre adı verilen bu değişken direnç de bir düğmeye bağlanmıştır. Devreye ne kadar çok direnç sokarsak o kadar az akım geçeceği için duyduğumuz sesin şiddeti de azalır. Böylece potansiyometrenin düğmesi ne kadar çok çevrilirse radyodan çıkan ses de o derece kuvvetli olur.

Hoparlör: Radyo alıcısında sesin şiddetini kulakla duyulacak kadar artırmak için çok sayıda lamba, kondansatör, direnç kullanılır. Bunlardan başka, ses en sonunda bir hoparlöre gönderilir. Hoparlörden çıkan sesi kulağımızla duyabiliriz.