Radikalizm Köktencilik Nedir?

In Genel, Sosyal Bilimler, Sosyoloji 6 views

Radikalizm akımı temsilcileri kimlerdir, Radikalizm köktencilik sözlük anlamı hakkında bilgi.

Bilimde, dinde, siyasette kökten değişiklik, yenilik yapma eğilimine radikalizm (köktencilik) denir. Radikalizm, toplum düzeninde bu yenileşme düşüncesinden doğmuş, özellikle 19. yüzyılın ilk yarısından sonra Fransa’da siyasi hayatta rol oynamıştır.

Radikalizm kelimesi, önce İngiltere’de ortaya atıldı. Avam Kamarası üyelerinden James Fox 1797’de yaptığı bir konuşmada radikal yenilikleri ileri sürdü. O zaman istenilen şey yalnız seçim sisteminin, seçim bölgelerinin yenilenmesiydi.

1832’de yapılan seçim yeniliklerinden sonra İngiliz radikalleri, gittikçe bir kuvvet haline gelen çalışan sınıflara oy hakkının tanınması için savaştılar. 1874’ten 1892’ye kadar bütün işçi temsilcileri-kendilerini birer radikal saydılar, değişikliğin yalnız siyasal değil, toplumsal düzende de olmasını istediler.

Fransa’da, radikalizm daha geniş çapta etki yaptı. Toplum düzeninde değişikliğe taraftar olanlar, kendilerini, cumhuriyetin koruyucusu, Fransız ihtilalinin mirasçısı sayıyorlardı. 19. yüzyılın ilk yarısından sonra radikalizm Fransa’da aşırı cumhuriyetçilerin mesleği haline geldi. Radikallerin siyasi bir parti halinde toplanmaları, 3. Napoleon’un düşmesinden sonra, demokratik hayat gelişince mümkün olabildi.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Radikalizm Köktencilik Nedir?"


Top