Pyotr İlyiç Çaykovski Hayatı ve Eserleri

Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski kuğu gölü balesi adlı eseri, Pyotr İlyiç Çaykovski ne zaman ve nerede doğdu kısaca.

(Türkçe Çaykovski okunur.) Dünyaca tanınan en büyük Rus bestecilerinden biridir. 7 Mayıs 1840 ta Wotkinsk şehrinde doğdu. Musikiye olan sevgi ve kabiliyeti henüz pek küçük yaştayken kendini gösterdi. Henüz beş yaşındayken mükemmel nota de şifre ediyor ve piyano çalıyordu. Fakat babası çocuğunun bir sanatkar olmasını aklından bile geçirmek istemedi. 1850 de Petersburg hukuk mektebine girerek dokuz senelik bir tahsilden sonra mezun oldu ve 1859 da Adliye Vekaletine memur tayin edildi.

Her şeye rağmen bu hayat onu hiçbir zaman tatmin etmedi. 1863 te istifasını vererek konservatuvara devama başladı. 1866 da mezun olarak Moskova Konservatuvarına teori öğretmeni tayin edildi. Çaykovskinin besteciliği bu tarihten sonra başlar. Moskovada on beş sene kadar süren hocalığı esnasında Çarın ve sonra Madam von Meck adlı zengin bir Alman kadınının himayesinde yurduna dönen besteci ayni sene Madam von Meck’e ithaf ettiği dördüncü senfonisini yazdı. Bu eser onu bütün Rusya’ya tanıttı ve şöhretini yurt dışına ulaştırdı.

1887 de aldığı davetler üzerine uzun bir konser seyahati yaptı. Bu arada bilhassa Almanya, Fransa ve Amerika’da eserlerini ve operalarını idare ederek alkış ve takdir topladı. 1893 te tekrar vatanına dönen besteci son eseri olan altıncı senfonisinin ilk çalmışından bir hafta sonra 6 Teşrinisani 1893 te koleradan öldü. Bu senfoniye bilahare kardeşi Modeste Çaykovski tarafından Pathetique adı verilmiştir.

Peter Çaykovski muhakkak ki Rusya’nın en büyük ve en popüler bestekarıdır. Fakat daha ziyade Alman romantizmi tesirinde eserler vermesi onun geçen asrın beş milliyetçi Rus bestekarı arasına girememesine sebep olmuştur. Buna rağmen orijinal eserleri bunlarla mukayese edilemeyecek bir güzellik taşır. O her nevi müzik şeklini denemiştir. En tanınmış eserleri; altı senfonisinden son üç tanesi, Kanzonetta’sı ile tanınan bir keman ve üç piyano konçertosu, dört senfonik şiiri, yaylı sazlar için serenadı, Kuğu Gölü ve Ceviz Kıran bale süvitleri ve viyolonsel için Rokoko varyasyonlaradır.

Opera musikisinde de birçok eserler vermiştir. Bunların arasında Puşkin’in meşhur Ojen Onegin eserinden alınanı en meşhurudur. Orlean Bakiresi, Nazeppa, Çareviç, Pik Dam adlarını taşıyanlar da dünya operalarının repertuvarlarında sık sık yer alan eserleri arasındadırlar.

Pyotr İlyiç Çaykovski Kimdir?