Ptolemaios Hanedanı Hakkında Bilgi

Ptolemaios ailesi ne zaman ve nerede yaşadı, Mısır ailesi olan Ptolemaios hanedanı hakkında bilgi.

M. Ö. 305 yılından 30 yılına kadar Mısır’ da hüküm sürmüş Eski Yunanlı bir kral ailesidir.

Hanedanın kurucusu, Büyük İskender’in generallerinden olan Lagos’un oğlu Ptolemaios’tur. M. Ö. 305’ten 283’e kadar tahtta kalan 1. Ptolemaios, İskender’in valisi olarak bulunduğu Mısır’da zekası ile kuvvetli bir devlet.

2. Ptolemaios, bu hanedanın en kuvvetli, zengin krallarından biriydi. Eski Mısır geleneklerine uyarak kız kardeşi Arsinoe ile evlendi, Firavun sanını aldı. Suriye’yi, Filistin’i, Kıbrıs’ı aldi, Anadolu topraklarına kadar uzandı. Güney Suriye kıyılarında Ptolemaios (bugünkü Akka) şehrini kurdu.

3. Ptolemaios, 4. Ptolemaios, 5. Ptolemaios, Selevkoslar’la savaştılar. Bu savaşlarda bazen Selevkoslar toprak elde ediyor, bazen da Mısır yeni yerler kazanıyordu. Bu arada Romalılar’ın Yakın Doğu’ya kadar sokulmaları, Ptolemaios’ları yeni bir tehlikeyle karşı karşıya getirmişti.

Mısır’da orman olmadığı için, Krallar gemi yaptırmak için Kıbrıs’ı ellerinde tutmaya çalışıyorlardı. Romalılar önce Libya ile yakınlarını (M. Ö. 96), sonra da Kıbrıs’ı (M. Ö. 56) aldılar.

Ptolemaios hanedanından gelen son krallar, ilk kurucuların ne bilgili, kurnazca idaresini, ne de kuvvetçe üstünlüğünü gösteremediler. Ahlak, yaşayış gitgide bozulduğu için sarayda sık sık kavgalar oluyor, bu hal bütün ülkeye de yayılıyordu.

Flüt Çalan adıyla anılan 11. Ptolemaios öldüğü zaman yerine oğlu ile kızı 6. Kleo patra geçtiler. 12. Ptolemaios sonradan kız kardeşini tahttan uzaklaştırdı. Kleopatra Roma Konsülü Caesar’dan yardım istedi. Caesar Mısır’a geldi. 12. Ptolemaios öldürüldü. Yerine küçük kardeşi 13. Ptolemaios, Kleopatra ile birlikte, tahta geçirlidi. Bu arada Caesar gönlünü Kleopatra’ya kaptırmıştı. Mısır Kraliçesini Roma’ya götürdü.

Caesar’ın ölümünden sonra (AA. Ö. 44) Kleopatra kardeşini öldürdü, tek başına Mısır Kıraliçes) kaldı.