Psikolojide Normallik Nedir?

Normallik Belirtileri nelerdir, Normallik varsayımı nedir, Normallik hakkında bilgi.

Anormalliğin karşıtı. Normalliğin tanı­mı güç bir olaydır. İnsan davranışlarını bir matematik problemi gibi çözümlediğimiz için kesin bir tanım yapamayız.

Şımarık bir çocuğun davranışları anne ve babası için normal, başkaları için anor­mal olabilir.

Genellikle normallik, ortalama olarak in­sanların yaptıkları davranışlardır. Günlük yaşamında dengeli bir yaşam kuran, prob­lemlerini akılcı yollarla çözebilen insan normal bir insandır.

Normal insanların çevresine kolayca in­tibak ettiklerini söyleyebiliriz. Çevresindeki insanlarla çabuk kaynaşan insan nor­maldir.