Psikoloji nedir? Neyi inceler?

Psikoloji nedir? Psikolojinin konusu nelerdir? Psikoloji hakkında bilgi.

Uzun süre felsefenin bir bölümü sayılan psikoloji, ancak 19. yüzyıl sonlarında bağımsız bir ilim dalı olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Böyle bağımsız bir ilim olarak çeşitli tarifleri yapılmıştır. Psikolojiyi, Wundt “şuur vakalarının ilmi”, Watson ise “davranış ilmi” olarak tarif etmiştir. Felsefeden ayrılmakla ampirik bir ilim niteliği kazanan psikolojinin konusu ve çalışma usulleri belirlenmiştir. Modern psikolojinin konusu kişinin ruhi-fiziki birliğini, şuurlu ve şuursuz nitelikleriyle incelemektedir. Başka bir deyimle, psikoloji ferdi, ruhi fiziki nitelikleri, yani özel davranış, duyuş, idrak, kavrayış, düşte canlandırış, fiziki ve sosyal çevreye uyuş biçimlerini inceler.

psikolojiPsikolojinin araştırmalarında yararlandığı verileri sağlayacak ilim dalları çeşitlidir. Psikolojiye hizmette bulunan bu ilim dallarının basında biyoloji, fizyoloji, sos yal ilimler ve tarih gelir. Bu araştırmaların konusu, ferdin fiziki organizmasına, cinsine, çevre şartlarına kendi geçmişine bağlı olarak gösterdiği tepkilerdir. Ruhi nitelikleri inceleyebilmek için psikoloji kendi kendini gözleme manasına gelen işe dönüş (otoobservasyon) ve objektif bir usul olan, kişinin tepkilerinin bir başkası tarafından gözlenmesi yollarına başvurur.

Bu tepkilerin incelenebilmesi için, konu olarak ele alınan kişi belirli uyarılarla karşı karşıya bırakılır. Kişinin, belli bir usule göre değiştirilen uyarılar karşısında tepkilerin yine belli bir usule göre gözlenmesi, psikolojiye Wilhelm Wundt tarafından getirilmiş bir metottur. Bu yolla kendini gözleme ve davranışın takip edilmesi usullerinden elde edilen veriler de kontrol edilebilir. Wilhelm deneye çok önem vermiştir.