Psikoloji İlaçları Bağımlılık Yapar mı?

Psikiyatrik ilaçlar bağımlılık yapar mı?, Psikoloji ilaçlar bağımlılığa neden olur mu, hakkında kısa bilgi.

Nöroleptikler, antidepresifler ve lityum tuzları gibi psikotrop ilaçların büyük kısmı, ne psişik ve psikofizik bağımlılık yapar.

Özellikle psikomotor ajitasyon, konvülsiyonlar ve koma hâli ile karakterize bir abstinans sendromu ile psişik ve fizik bağımlılık yapan barbitürikler bunun dışındadır. Anksiyolitikler arasında meprobamat psikofizik bağımlılık yapar. Benzodiyazepinin psişik bağımlılığı bilinmekle birlikte gerçek bir fizik bağımlılık yapıp yapmadığı tartışılmaktadır.