Prut Antlaşması Hakkında Bilgi

Prut antlaşması hangi yılda yapılmıştır, Prut antlaşması kimler arasında ne zaman yapılmıştır, Prut antlaşması hakkında bilgi.

1699 Karlofça ve 1700 İstanbul antlaşmaları için yapılan müzakereler ayları aldığı halde Prut Antlaşması 10-12 saat içinde sonuçlanması bakımından önemlidir (23 Temmuz 1711). Gereken sulh protokolünün ana hatları şöyle bağlanmıştı:

—Azak Kalesi’nin alındığı şekilde Osmanlı ordusuna teslimi;

—Taygan, Kamenka ve Şamar dolaylarında yaptırılan kale ve müstahkem mevkilerin yıktırılması;

— Lehistan ve Kırım Hanlığına bağlı Kazak topluluklarına Rusya hükümetinin müdahale etmemesi;

—İstanbul’daki Rusya ikamet elçiliğinin kaldırılması;

prut_antlasmasi—İsveç kralının memleketine gitmesine engel olunmaması ve Rusya ile İsveç arasındaki ihtilafın Osmanlı Devleti’nin müdahalesi olmadan kendi aralarında halledilmesi;

—Rus ordusunun ana yurduna çekilmesi sırasında Osmanlı eyalet kuvvetlerinin ve Tatar askerlerinin saldırılarının önlenmesi;

—Rus murahhasları Peter Şafirov ile Şeremetev oğlu Boris’in memleketlerine dönmelerine izin verilmesi şeklinde tes-bit olundu.

Prut Antlaşması, Divan-ı Hümayunda hoş görülmediği gibi Baltacı Mehmed Paşa, Kethüda Osman Ağa ile Mektupçu Ömer Efendi, Rus çarından rüşvet almaları sebebiyle ağır cezalandırıldılar.