Prusya Neresidir, Tarihi Hakkında Bilgi

Prusya tarihi, Prusya savaşları hangileridir, Askeri bir devlet olan Prusya hakkında bilgi.

Eski bir Alman devletidir. Bugünkü Alman ya toprakları üzerinde, uzun zaman Avrupa’nın en kudretli askeri devleti olarak yaşamıştır. En geniş zamanında Almanya halkının üçte ikisi Prusya’da yaşıyordu.

Ülke batıda Belçika ile Hollanda’dan doğuda Polonya ya kadar uzanıyor, kuzeyde de Baltık Den zi’ne dayanıyordu Merkezi Berlin’di, önem şehirleri arasında Köln (Kolonya), Breslau Köningsberg, Magdeburg, Hannover, Stettin Kassel, Koblenz, Münster, Schleswig, Düseldorf başta geliyordu.

Prusya 10. yüzyılda kurulmuştu. Önceler Elektor (Seçmen Prens) unvanını taşıyan Prusya hükümdarları 1701’den sonra kral unvanını aldılar. Prusya 18. yüzyıl ortala rina kadar küçük bir kıratlık olarak kaldı Kiralı 2. Friedrich (Büyük Friedrich) Sileya’yı aldı, Polonya’nın da bir kısmını topraklarına katarak Prusya’yı devrinin kuvvetli bir devleti haline getirdi.

Daha sonra gerek Cumhuriyet, gerekse İmparatorluk Fransa’sına birkaç kere yenildi. 1815 Viyana Antlaşması sonunda Ren boyunca uzanan eyaletler Prusya’ya verildi. Prusya 1866’da, Avusturya’yı yendikten sonra, Holstein’ı, Hanover Danimarka’nın güneyini ele geçirmekle kalmadı, aynı zamanda Prusya Kiralı Ottovon Bismarck Kuzey Almanya Konfederasyonunun Başbakanı oldu.