Protoplazma Nedir?

Protoplazma nedir, protoplazma ve sitoplazma arasındaki fark nedir, Protoplazma hakkında bilgi.

Bir hücrede, stoplazma, çekirdek ve başka canlı unsurların hepsine verilen ad. Protoplazma, karmaşık ve hücrelere bölünmüş bir yapıda ya da çok basit bir yapıda olabileceği gibi, hiçbir strüktürel özellik de göstermeyebilir. İlkine örnek olarak canlı varlıkların çoğunun protoplazmaları, ikincisine örnek olarak bazı yosunların protoplazmaları, üçüncüsüne örnek olarak da, bazı bakteri ve virüslerin protoplazmaları gösterilebilir.

protoplazmaBununla birlikte, bütün protoplazma türlerindeki or tak özellik bir çekirdek ile çekirdeğin çevresini saran, hücre yapısında olmasa da bir stoplazma kütlesinin bulunmasıdır. Çekirdek ile sitoplazma kütlesi arasında bir metabolizma ilişkisi vardır. Ayrı bir çekirdek ile ayrı bir stoplazmanın varlıklarının ayırt edilemediği durumlarda (virüslerde, bazı bakteri ve yosunlarda), çekirdek ile stoplazmanın, ayırt edilemeyecek bir şekilde yayılmış, karışmış oldukları kabul edilir.