Proton Nedir?

Proton Nedir, Protonu Kim buldu, Proton bombası ve sayısı nedir, Hakkında bilgi.

Goldstein tarafından 1886’da, kanal ışınlarında keşfedilmiştir. Proton, hidrojen atomu çekirdeğidir ve hidrojen gazının iyoniaştırılımasıyla kolayca elde edilir. Pozitif olan yükü mutlak değerce elektronunkine eşittir. Hareketsiz durumdaki kütlesi 1,6724.10-24 gr. = 1,0078252 a.k.b. = 938,21 m.e.v.’dur. Sükunetteki kütlesi elektronunkinden 1§36 kez daha büyüktür.

Protonlar atomun çekirdeğinde bulunurlar. Farklı atomların çekirdeklerinde farklı sayıda proton bulunur.

İzotop atomların çekirdeklerindeki proton sayısı birbirine eşittir. Bir atomun çekirdeğindeki proton sayısı o atomun atom numarasını verir. Atom numarası kısaca Z harfi ile gösterilir ve elementin sembolünün sol alt köşesine yazılır.