Protestanlık Nedir, Kısa Bilgi

Protestanlık mezhebi nedir, Protestanlık ahlakı ve kapitalizmin ruhu hakkında bilgi.

Hristiyanlığın en büyük üç mezhebinden biridir. Yerleşmiş kuralları protesto ettikleri, akıl ölçüsüne yer verdikleri için bu mezheplilere protestan denilmiştir.Martin Luther’le Jean Kamnin ortaya attığı düşünceler üzerine, Katolikliğe aykırı gelen bütün mezhep ayrılıkları, amanla bu altında toplandı.

Ortaçağ’ın sonlarında, Roma Killsesinin, Hristiyanlığa Putataparlık’tan, Musevilik’ten kalma birtakım ilkeleri doldurması üzerine, bir yenileşme hareketi başlamıştı.

Bu hareketin başında olanlar, din hükümlerini yeniden gözden geçirdiler, inancı esas tuttular. Bu konuda Luther’in, Kalvin’in, Zwingle çalışmaları olumlu sonuçlar verdi Yalnız, protestanlar, sonradan, bu kimselerin arasındaki ayrılıkları güderek, çeşitli yollara sapar. Bundan dolayı bütün Protestan kiliseleri elden idare edilemedi.