Protagoras Kimdir?

Protagoras Kimdir? Protagoras hayatı, biyografisi, felsefesi, eserleri ile ilgili bilgi.

Antikçağ düşünürüdür. Protagoras kendisinden önce gelen tabiatı konu alan felsefi sistemlere karşı çıkar. Ona göre, bu felsefede mutlak doğruların olamayacağını Herakleitos’a dayanarak ispatlamaya çalışır.

Bir sofist olan Protagoras, sofistlerin genel eğilimlerine uyarak mutlak hakikatlerin olamayacağını öne sürer. Çünkü, her gittiğimiz yerde değişik haki kat anlayışları var. Şimdiye kadar çoğu filozoflar tabiatı duyumlara dayanarak açıkladılar. Halbuki duyumlar içinde bulunduğumuz ortama göre bizi yanıltır. Bu noktadan hareket eden protagoras felsefe tarihinde ün yapan “insan her şeyin ölçüsüdür” önermesine varır. Bu anlayış göreli bir bilgi anlayışıdır.