Propaganda Nedir, Nasıl Yapılır

Propaganda nerelerde yapılır, Propaganda sözlük anlamı hakkında bilgi.

Bir düşünceyi, bir inanışı yaymak için. sözle, yazıyla, resimle, daha başka yollarla yapılan tanıtma işidir.

Propaganda kelimesi, siyaset alanında, bugünkü anlamıyla, ilk önce Fransız İhtilali sırasında kullanılmştır. Alsace bölgesinde, bu ad altında gizli bir ihtilal cemiyeti bile kurulmuştur.

Yalnız, fiilen propaganda, çok eski çağlardan beri bilinen, yapılan bir şeydi. Ünlü Romalı hatip Cato’nun Senato’da her nutkunu Deledda est Cartago (Kartaca yok edilmelidir) cümlesiyle bitirmesi, siyasi propagandanın çok eski, çok açık bir örneğidir.

Çağımızda kullanılan soğuk harp sinir harbi gibi deyimler de aslında propagandanın değişik adlarından başka bir şey değildir.

Propagandanın, gerçekleştirmek istediği düşünceye göre, bir tekniği vardır. Bu, her şeyden önce, propagandanın konusuna bağlıdır.