Proletarya Nedir, Kısa Bilgi

Proletarya diktatörlüğü nedir, Proletarya sözlük anlamı hakkında bilgi.

Eski Roma’da toplumun en aşağı sınıfına proletarya denirdi. Bu sınıftan olanların hiçbir şeye sahip olma hakları yoktu ancak, çocuklara bakmalarından dolayı kendilerine bir değer verilirdi. Yakın çağlarda, Avrupa toplumlarında, yaşamasını sağlayan işinden başka hiçbir geliri, malı mülkü olmayan emekçi sınıfına da proletarya denilmiştir.

Bu kelimeye ekonomi hayatı için önemli bir değer kazandıranlar Engels’le Kari Marx olmuştur. Bunlar proletaryayı işçi sınıfı olarak vasıflandırmışlardı. Daha sonraki sosyalistlerde proletarya kavramı, biraz daha farklı bir şekil almıştır, çünkü bunlar fabrika işçisiyle fabrika idarecisi arasında, bir dükkan tezgahlarıyla o mağazanın müdürü arasında, emekçilik bakımından, bir fark görmezler, hatta devletten para alan bir umum müdür de, proletarya sınıfındandır.

Bu bakımdan, başlangıçta yalnız işçilere ad olan proletarya kelimesi, gittikçe, memur, öğretmen, satıcı gibi, emeğiyle yaşayan daha başka kimseleri de içine alan bir kavram kazanmıştır.