Prim Nedir?

Prim nedir, Prim sözlük anlamı nedir, Prim hakkında bilgi.

Bir ülkede üretilen malın ya da bir maddenin ihracatını teşvik etmek amacıyla o mala verilen devlet desteğidir. Bazı malların ihracatında vergi iadesi uygulamak, bazı vergilerden muaf tutmak da primdir.

Prim ödemenin amacı ihracatı yapılacak mallara ihracatçıları özendirmektir. Böylece döviz girdileri arttırılır. İhracatçıların diğer ülkelerle rekabete girmesini kolaylaştırmaktır.