Presbit Nedir?

Presbit nedir, Presbit nasıl bir hastalıktır, Presbit hakkında bilgi.

Çoğunlukla yaşın ilerlemesi ile gözde uyumun tam sağlanamaması yüzünden ortaya çıkan göz kusurudur.

Presbit bir göz yakındaki cisimleri net göremez. Bunun sebebi, göz billurunun esnekliğini kaybetmesidir. Uyumu sağlayan kaslar, billurun durumunu ayarlayamaz olur. Daha bilimsel bir deyişle, göz, 25 cm’lik uzaklığa uyum sağlamak için gereken + 4 diyoptrilik yakınsama artışını yapamaz olur.

Presbit bir göz, yakını iyi görememesine rağmen, uzağı normal bir göz gibi görür. Yakın bir cismi görmesi için göz lük kullanması gerekir. Çıplak gözle bir kitabı okuması için kitabı uzaklaştırması kâfi gelebilir. Çok fazla uzaklaştırmada ise cismin retina üzerine düşen görüntüsü küçüleceğinden, göz çok küçük cisimleri net göremez.

Presbitlik de, hipermetrop gibi ince kenarlı camlarla düzeltilir. İnce kenarlı camlar, yakınları görmek için göz billurunu yeterli derecede şişkinleştirir.