Prens Sabahaddin Kimdir, Kısa Bilgi

Prens Sabahaddin hayatı ve eserleri, Prens Sabahaddin ne zaman ve nerede yaşadı hakkında bilgi.

Meşrutiyetten sonra toplum hayatına dair bazı düşünceleri ve eserleriyle tanınan bir Türk politika ve fikir adamıdır. İstanbul’da doğdu, İsviçre’de öldü. fc. Damat Mahmut Celalilettin Paşa’nın oğludur. Annesi Abdülmecid’in kızlarından, 2. Abdülhamid’in kız kardeşlerinden Seniha Sultan’dır.

Sabahattin Bey özel bir eğitim görerek yetişti, iyi Fransızca öğrendi. Babası Mahmut Celalettin Paşa, 1899’da Avrupa’ya kaçarken kardeşi Lutfullah Bey’le birlikte Sabahattin’i de yanında götürdü. Sabahattin, Paris’te çağının düşünce akımı içinde toplum konulan üzerine La Revue adlı dergide bazı yazılar yazdı. 1906’dan 1908’e kadar da Terakki adında aylık bir dergi çıkardı. 1908 Meşrutiyet İnkılabından sonra İstanbul’a döndü, coşkun bir törenle karşılandı.

Yurda döndükten sonra içtimai ve siyasi görüşlerini Birinci İzah, İkinci İzah, Üçüncü izah adlı kitaplarında açıkladı. Görüşlerinde sosyal bilime dayanıyor, politikada da federalizm tutuyordu.

Sabahattin Bey, iyi konuşan, düzgün yazan bir fikir adamıydı. Sosyal bilimlerin bir memlekette her şeyi yoluna koyacağına inanırdı. Bu arada, eğitim konuları üzerinde de çalışıyordu.

İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne karşı olduğu için, bu partinin iktidara gelmesi üzerine memleket dışına çıkan Sabahattin Bey, 1. Dünya Savaşından sonra Türkiye Nasıl Kurtarılır? adındaki kitabını yayınladı.

Bu kitapta da sosyal bilimlerin savunması yapılmıştır. Cumhuriyet’ten sonra da, Osmanlı hanedanından sayıldığı için, yurda dönemedi.

Avrupa’da kendisine Prens denildiği için, bizde de öyle tanınan Sabahattin Bey, inandığı fikirlere çok bağlı bir düşünürdü. Sosyolojinin Türkiye’de, dar bir çerçeve içinde de olsa, yayılıp az çok tanınmasında oldukça önemli bir emeği vardır.