Pragmatizm Nedir?

Pragmatizm (Pragmacılık) nedir? Kısaca Pragmatizm felsefe akımının özellikleri, öncüleri ve tarihi hakkında bilgi.

Gerçeği fayda ile açıklayan görüştür.

Pragmatik felsefenin kurucusu W.James’dir. W.James’e göre, ezeli ve ebedi hakikatler yoktur. Hakikatler hayat oluşu içinde bazı yararları olan şeylerdir. Hakikatin değeri mutlak değil,bize sağladığı yarardır Bilimlerin sağladığı bilgiler hakikattir. Çünkü bize tabiatı tanımayı öğretirler. Bu yönde tayda sağlarlar. Din de ruhta sükunet sağladığına göre, bu yönüyle yararlı olduğuna göre hakikattir. Pragmatizm bu nedenle göreli bir bilgi anlayışını dile getirir.