Pozitron Nedir?

Pozitron görüntüleme, Pozitron ışıması nedir, Pozitif Elektron Hakkında bilgi.

Pozitif elektron olarak da bilinen pozitronun varlığı, 1930 yılında İngiliz Dirac tarafından hissedilmiş, keşfedilmesi ise 1932 yılında Dr.Carl D.Anderson’e nasip oldu. Kozmik ışınlar üzerinde yaptığı bir çalışma sırasında ortaya çıkan tanecikler incelemiş, bunlara pozitif elektron adını vermişti.

pozitronPozitronun kütlesi negatif elektronun kütlesi ile aynı, yükü eşit fakat ters işaretlidir. Pozitron geçici bir varlığa sahip tir. Atomlarda bulunmaz, ömürleri kısa olduğu için gözlemleri çok seyrek yapılır.

Pozitronlar bazı suni radyoaktif malzemelerin çekirdeklerinden fırlarlar ve bir gamma ışınının yok olması ile meydana gelen “çift hususlu” denen bir işlemde negatif elektronla birlikte ortaya çıkarlar. Bu fatonun maddeleşmesi ile meydana gelen pozitron, maddenin enerjiye dönüşmesi neticesi de yok olur.