Potasyum Nedir? Potasyum Elementinin Özellikleri

Sembolü K, atom numarası 19, atom ağırlığı 39, elektron düzeni 2.8.8.1, değerliği + 1, ergime noktası 63°C, kaynama noktası 760°C, yoğunluğu 0,86 gr/cm3 dür. Çok aktif bir metal olup, periyodik sistemin IA grubunda (alkali metaller grubu) da yer alır.

Doğada serbest bulunmaz. Havadan ve sudan etkilendiği için kapalı şişelerde, petrol içinde saklanır. Ergimiş potasyum hidroksit veya potasyum klorürün elektroliziyle elde edilir Bileşikleri bazen alevinde menekşe renkli ışık verir. Alkali metallerin bütün özelliklerini gösterir. En önemli bileşikleri potasyum hidroksit (potas kostik), (KOH), potasyumpotasyum karbonat yum karbonat (K2C03) potasyum nitrat (Hint güherçilesi) (KN03) ve potasyum iyodür (Kİ) dür.

Potasyum hidroksitten Arap sabunu denilen yumuşak sabun yapılır. Demir nikeli akümülatörlerin elektroliti % 20’lik potasyum hidroksit eriyiğidir. Potasyum karbonat nem çekicidir, cam yapımında, boyacılıkta potasyum tuzları elde etmek için kullanılır. Potasyum nitrat iyi bir gübredir. Ayrıca patlayıcı madde ve hava fişekleri yapımında kullanılır. Kara barut potasyum nitrat + kömür tozu + kükürt karışımıdır.

Potasyum iyodür eriyiği iyodu eritmekte, ağır metal iyodürleri çöktürmekte, fotoğrafçılıkta ve ilaç yapımında kullanılır.