Portekiz Sömürgeleri Hakkında Bilgi

Portekiz ve İspanya sömürge devletleri hangileridir, Portekiz sömürgeleri hakkında bilgi.

Eskiden dünyanın en zengin sömürgelerine sahip bulunan Portekiz denizlerindeki üstünlüğünü kaybetmeye başlayınca sömürgelerinin büyük bir kısmı elinden çıktı. Bununla birlikte Portekiz, bugün bile, sömürgelerinden faydalanarak yaşayan devletler arasında sayılabilir.

Portekiz’in denizaşırı iki ili vardır: Azor ve Madeira. Bu iki il Atlas Okyanusunda önemli bir deniz yolu üzerinde iki takımada halindedir (Bk. Azor Adaları, Madeira Adaları).

Portekiz sömürgeleri Afrika ve Asya toprakları üzerindedir. Afrika’dakiler Yeşil Burun Adaları (3986 km2 yüzölçümü, 181.000 nüfus), Portekiz Guinea’sı (36.125 km2 yüzölçümü, 600.000 nüfus), Mozambik (771.125 km2 yüzölçümü, 6.500.000 nüfus), Angola ( 1.246.700 kn2 yüzölçümü, 5.000.000 nüfus).

Portekiz’in Asya’da da sömürgeleri vardır. Bunlardan Hindistandakileri 1961’de Hindistan’a bırakmak zorunda kalmıştır. Bugün Portekiz’in Asya’daki en önemli sömürgesi Macao’ dur. Macao, Çin’in güney kıyısındaki Hong Kong’un 65 km. batısında İnci nehrinin ağzının güneybatısında bir yarımada üzerindedir. Yüzölçümü 6 km2, nüfusu 300.000 kadardır.

Küçük Taipe ve Coloane adaları da buraya bağlıdır. Portekiz’in Asya’daki üçüncü sömürgesi Timor ise Sonda Adalarından Tiınor’un bir kısmıdır. 19.000 km2 alanı, 500.000 nüfusu vardır (Bk. Timor).