Portekiz Hakkında Bilgi

Portekiz nerededir, Portekiz hangi kıtadadır, Portekiz tarihi ve kültürü hakkında bilgi.

Avrupa’da İber yarımadasının batı kesiminde bir devlettir. Batısında Atlas okyanusu vardır. Ayrıca Atlas Okyanusunun ortalarındaki Azor Adaları ile Madeira Adaları da idare bakımından Portekiz’e bağlıdır.
Yüzölçümü: 91.721 km2
Nüfusu: 9.300.000
Başkenti: Lizbon

Portekiz gerek coğrafyası, gerek halkının yaşayışı bakımından komşusu İspanya’yı andırır. Dağlık yerlerdeki halk tarımla, çiftçilikle, kıyıdakiler de denizcilikle, balıkçılıkla geçinir.

Portekiz’in kuzey bolümü yükseklikleri yer yer 2.000 m.’ye yaklaşan kısa sıradağlarla kaplıdır. Bunların en önemlisi en yüksek noktası 1.993 m. olan Sierra da Estrella’dır.

Bu dağların arasında yaylalar, nehirler boyunca uzanan ovalar vardır. Ülkenin dörtte üçü dağlıktır. Alçak topraklar kıyıda, güney kesimindedir.

Kıyıdaki ovaların bir kısmı nehirlerin lığ (alüvyon) yığarak meydana getirdiği verimli topraklardır. Ayrıca, kıyı boyunca uzayan tarıma yaramayan kumsallar da vardır.