Portre Resim Nedir?

Portre nedir, Portre çizimi nasıldır, Portre resim tarihi, özellikleri, yapılışı hakkında bilgi.

Bir kişinin görünüş özelliklerini veren resim, heykel ya da gravür, İtalyan Rönesans’ından bu yana sanatçıların başlıca işlerinden biri olmuştur. Kökleri çok daha eskilere kadar uzanır. Eskiçağ sanatında, portrelerin hemen hepsi, ferdî bir tip olarak ele alınıp işlenmiştir. Mezopotamya ve Mısır sanatında kral olan kişinin adı verilmiş olmakla birlikte yine de bu portreler tip portreleridir. Bu bakımdan Helenizm dönemindeki bazı sanat eserleri ile Mısır mumyalarının bir kısmını, Batı dünyasındaki en eski portreler sınıfına sokmak mümkündür. Roma sanatının bu alana hizmeti, biçimde mükemmelliğe ulaşmak ve tiplerden kişilere yönelmek olmuştur. Portre büstler bu toplumda çok yayılmıştır. Cicero nun, Julius Caesar’ın ve Agustus’un günümüze ulaşan büstlerinde bu kişiler sadece bir yönetici tipi olarak değil, fert olarak işlenmişlerdir.

portreOrtaçağ’daki portre resimleri, benzerlik yönünden heykel kadar gerçeğe yaklaşamamıştır. XIV. ve XV. yüzyılların büyük bölümünde, portre sanatı büyük gelişmeler göstermiştir. Federigoda Montefeltro’nun sert çizgileri, Gaga burnu, Piero della Francesca’nın ve Pedro Berruguete’nin fresk ve tablolarında ve madalyalarda bol bol kullanılmıştır. Rönesans’ın başlangıç dönemlerinde, portre sanatında güdülen amaç, mutlak benzerliği sağlamak olmuştur. Ama Rönesans’ın zirve noktasına ulaştığı devirde, sathi görüntüyü aşarak karakteri işlemek eğilimi baş göstermiş ve özellikle Leonardo da Vinci ve Raffaello bu tutumu sürdürmüşlerdir.

Kuzey ülkelerinde dini ya da tarihi muhtevası olmayan portre yapan ilk ressamlar arasında Albrecht Dürer gelir. Dürer gibi yakın gözleme dayanan katı ve çözümcü geleneği sürdüren portre sanatçılarının en başarılılarından biri de, genç Hans Holbein’dir. Desiderius Erasmus1 un portreleri Holbein’in en güzel tablolarından sayılır.

Bu alanda verilebilecek çok sayıda örnekler arasında önemlisi, Pablo Picasso’nun kübist üslupta yaptığı Ambroise Vollard1 ın portreleridir. Oskar Kokoschka’nın portreleri de, gerek sanatçının en iyi resimleri arasında olmaları ve gerekse XX. yüzyıl portre sanatına örnek teşkil etmeleri yönünden önemlidir.