Porsuk Çayı Nerededir, Kısa Bilgi

Porsuk Çayı nereden doğar nereye dökülür, Porsuk Çayı hangi ilimizdedir hakkında bilgi.

Sakarya nehrinin en uzun koludur. Uzunluğu 280 km.’dir. Dumlupınar’ın kuzeybatısından doğar. Önce güney-kuzey doğrultusunda akar. Kütahya şehrinin doğusundan geçtikten sonra, batıdan Kütahya Ovasının sularını toplayan Felenot Çayını alır.

Porsuk’un bundan sonraki doğrultusu göneybatı-kuzeydoğudur. Bu kesimde Porsuk, Kütahya – Eskişehir karayolu boyunca akar. Eskişehir’de tam şehrin ortasından geçer. Burada Porsuk Suyunun her iki kıyısı gazinoların, yazlık sinemaların toplandığı, yaz gecelerinde Eskişehirliler’in pek fazla rağbet ettikleri bir yerdir.

Eskişehir’den sonra soldan Sarısu Çayını alan Porsuk, batı-doğu doğrultusunda akmaya başlar. Bu kesimde de yer yer Eskişehir-Ankara demiryolu boyunca akar.

Polatlı’nın kuzeybatısında tarihi Gordiyum yıkıntıları (şimdiki Yassıhöyük köyü dolayları) önünde Sakarya nehrine kavuşur.