Pontus İsyanı Hakkında Bilgi

Pontus ayaklanması nedir, neden çıkmıştır, Pontus isyanı sebebi ve sonuçları hakkında bilgi.

Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlıların kışkırtmasıyla Kuzey Anadolu’da yaşayan Rumların çıkardıkları ayaklanma (1920-1923).1904’te kurulan Pontus Cemiyeti 1918’den sonra Osmanlı’nın düştüğü zor durumdan yararlanarak bir devlet kurmak için harekete geçti.

pontus_isyaniİtilaf devletlerinin Yunanlıları desteklemesi de bunda etkin oldu. Rum çeteleri Karadeniz kıyılarında isyanlar çıkardı, köyleri bastı. Samsun, Merzifon, Tokat, Vezirköprü, Çarşamba, Terme, Ladik, Amasya yörelerinde Ermenilerle ortak hareket ettiler. Giresun Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti başkanı Topal Osman Ağa milis kuvvetleriyle Pontus ayaklanmacılarına karşı başarılı direnme örneği verdi. Çeşitli Rum çetelerini teker teker ortadan kaldırdı. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasıyla da Pontus Devleti hayali ortadan bütünüyle kalktı.